Akupunktur & TKM

Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) omfatter flere behandlingsformer i tillegg til akupunktur; blant annet urtemedisin, kostholdterapi, moxa (varme), kopping, tuina-massasje og treningsformer som qi gong og tai ji.

Akupunktur er et praktisk og tradisjonsrikt fag med røtter så langt tilbake som 2000 år og som sannsynligvis er det eldste medisinske systemet vi kjenner til. Ordet akupunktur kommer av de latinske ordene acus; nål/spiss, og punktur; punktere/stikke. Kineserne kaller det Zhen Jiu som betyr nåling og varming. Den eldste skriftlige kilden funnet som nevner akupunktur går tilbake til sen Warring States periode (475-221 f.Kr) og Han dynastiet (206 f.Kr-220 e.Kr). I den klassisk medisinske litteraturen finner vi beskrivelser av anatomi og fysiologi, patofysiologi og diagnostiske prinsipper i tillegg til nåleteknikker og beskrivelse av akupunkturpunkter og deres funksjon. Det finnes mange retninger og skoler innenfor kinesisk medisin, men de bygger på de samme grunnleggende prinsippene (Unschuld 1985). Faget har vært i stadig utvikling i alle disse årene, og setter krav til både teoretisk og praktisk kompetanse hos utøveren.

I akupunktur forklares sykdommer og lidelser som ubalanse eller blokkering av livsenergien, den såkalte Qi. Hensikten med behandlingen er å få energien til å flyte fritt igjen, slik at vitale organer kan få sin nødvendige næring. I den eldgamle kinesiske medisinlitteraturen finner man beskrevet nøyaktige lokasjoner til dette på flere hundre punkter.

Moderne forskning har siden kunnet påvise at vevet i disse punktene har andre elektriske egenskaper og en annen vevsoppbyggning enn omliggende vev. De bekrefter dermed det kinesiske leger beskrev for flere tusen år siden. Dette gjør at akupunktur er på full fart inn i det etablerte helsesystem også i den vestlige verden.

Akupunktur er en effektiv metode uten bivirkninger ved riktig bruk. I Vesten er den mest kjent for sin smertedempende effekt, ettersom akupunktur stimulerer egenproduksjon av blant annet endorfiner. Akupunktur har imidlertid et langt bredere behandlingsfelt enn dette. Forskning har blant annet avdekket hvordan akupunktur virker muskelavslappende, stimulerer immunapparatet og har en rekke ulike hormonelle effekter. Det brukes dessuten også i forebyggende helsearbeid.